środa, 28 października 2009

sobota, 28 lutego 2009

JEDEN PROCENT TO DLA NAS BARDZO WAŻNE

Aby przekazać 1% swojego podatku na nasze stowarzyszenie,
na swoim rocznym zeznaniu podatkowym należy wpisać
dokładną nazwę stowarzyszenia: “Stowarzyszenie Świat Nadziei”
oraz nasz numer KRS: 0000245833
Stowarzyszenie Świat Nadziei jest Organizacją Pożytku Publicznego. Kwoty uzyskane z 1% pragniemy przeznaczyć na Pracownię Aktywizacji Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo oraz na wsparcie i pomoc dla naszych podopiecznych.
Na potrzeby Pracowni Aktywizacji Społecznej, po długich staraniach, otrzymaliśmy w najem od Gminy Wrocław, pomieszczenia przy ul. Ruskiej we Wrocławiu. Pomieszczenia te wymagają jednak remontu i podstawowego przystosowania do możliwości osób niepełnosprawnych.Prowadzimy starania o pozyskanie funduszy na ten cel.
Nawet najmniejszy dar serca i okazana pomoc pozwoli zrealizować marzenia osób niepełnosprawnych.
Dziękujemy!

STOWARZYSZENIE ŚWIAT NADZIEI

Stowarzyszenie Świat Nadziei prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo i poprawy jakości ich życia poprzez propagowanie nowoczesnych form i metod edukacji, rewalidacji oraz aktywizacji społecznej tych osób.
The World of Hope Association is an independent institution working in order to support the development, rehabilitation and social integration of mentally disabled people
Informacje i zdjęcia znajdziecie także na naszym blogu: http://www.swiatnadziei.blogspot.com/ Zapraszamy.

Pracownia i Galeria

GALERIA I PRACOWNIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
Pracownia realizować będzie zadania w ramach prowadzonego przez nasze stowarzyszenie Programu Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Umysłowo. W ramach Programu nasze stowarzyszenie aktywnie współpracuje z ważnymi wrocławskimi instytucjami i organizacjami związanymi z kulturą i sztuką, oraz wieloma artystami. Będziemy mogli zapewnić wysoki poziom zajęć i warsztatów prowadzonych przez terapeutów oraz specjalistów z różnych dziedzin sztuki i kultury.Planujemy aby Pracownia stała się miejscem, w którym osoby niepełnosprawne będą mogły aktywizować się społecznie i zawodowo, prowadząc na wzór podobnych placówek europejskich, czytelnię z kawiarnią, wypożyczalnię dzieł sztuki, radiostacje internetową lub redakcję własnego czasopisma. W naszych działaniach wzorujemy się na doświadczeniu placówek i organizacji europejskich i światowych - takich jak współpracująca z nami holenderska Pracownia Artilabo w Bredzie czy Stowarzyszenie La Pirinola z Meksyku.
Na potrzeby Galerii i Pracowni, po długich staraniach, zdobyliśmy odpowiednią przestrzeń. Otrzymaliśmy w najem, od gminy Wrocław, pomieszczenia przy ul. Ruskiej 46 A we Wrocławiu. Pomieszczenia te znajdują się w bardzo dobrej lokalizacji zapewniającej dostępność osobom niepełnosprawnym z różnych stron miasta, w niedalekiej odległości od współpracujących z nami instytucji kultury i sztuki. Wymagają one jednak utrzymania, remontu i podstawowego przystosowania do możliwości osób niepełnosprawnych.Prowadzimy starania o pozyskanie funduszy na ten cel.W związku z tym zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań. Nawet najmniejszy dar serca i okazana pomoc pozwoli zrealizować marzenia osób niepełnosprawnych.Informację o darczyńcach i sponsorach zamieścimy w folderach, na stronie internetowej oraz w Galerii i Pracowni Aktywizacji Społecznej.Dzięki państwa pomocy Galeria i Pracownia Aktywizacji Społecznej może stać się ważnym wrocławskim miejscem integracji poprzez sztukę.

WarsztatyŚwiat Nadziei

GALERIA I PRACOWNIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
Stowarzyszenie Świat Nadziei prowadzi intensywne działania zmierzające do utworzenia we Wrocławiu Galerii i Pracowni Aktywizacji Społecznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową.
Celem działalności Galerii i Pracowni Aktywizacji Społecznej jest poprawa jakości życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych umysłowo poprzez zapewnienie im opieki terapeutycznej, stymulowanie i wspieranie rozwoju, rozwijanie twórczej aktywności, indywidualnych zdolności i zainteresowań, a także rozwijanie sprawności każdego podopiecznego, w kierunku możliwie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także zawodowym.
Zadaniem Galerii i Pracowni Aktywizacji Społecznej będzie także prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości osób niepełnosprawnych, integracja społeczna oraz zwrócenie uwagi na problematykę osób niepełnosprawnych.
W roku 2008 zdobyliśmy pomieszczenia w centrum miasta, rozpoczęliśmy niezbędne prace remontowe i przygotowawcze. Cały czas prowadzimy starania o pozyskanie funduszy, a także wsparcia w postaci doposażenia i materiałów remontowych.
Dzięki pomocy i wsparciu Galeria i Pracownia Aktywizacji Społecznej może stać się ważnym wrocławskim miejscem integracji poprzez sztukę.